VIDEOPOZVÁNKA Prihláška na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí III.
(Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu)

v Smoleniciach na zámku, 16. - 18. september 2013
 
1 deň
100 €
 
2 dni (1 noc)
160 €
 
2 dni (2 noci)
220 €
 
3 dni (2 noci)
240 €
     
     
Meno,  priezvisko, tituly:
Zamestnávateľ:
Adresa zamestnávateľa:
Kontaktný telefón:
E-mail:
IČO:
Číslo účtu:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Účastnícky poplatok (zahŕňa osobnú účasť na konferencii, organizačné zabezpečenie konferencie a stravovanie počas konania konferencie, zborník):
(všetky polia sú povinné)
 
Videopozvánka